Peak Asset Management

Diskretionär förvaltning

Peak Asset Management har diskretionär förvaltning som expertisområde. Diskretionär förvaltning innebär att du som investerare ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut inom avtalade ramar.

Läs om vad Mats Planthaber, Förvaltningschef och Mattias Åström, VD på Peak Asset Management har att säga om förvaltningsformen som blivit lite av ett signum för företaget.

Så går det till

Så hur går det till när man förvaltar kapital diskretionärt? Mats berättar:

– Vi ställer en mängd frågor för att ta reda på vem investeraren är och vilken inriktning som kan passa. Exempelvis tar vi reda på hur hög risk personen tål, personens kunskaper och erfarenhet samt vilken placeringshorisont som gäller. Utifrån detta konkretiserar vi och bygger en målbild tillsammans med kunden. Mot detta underlag placerar vi sedan kundens pengar och tar hand om förvaltningen löpande över tid. Den diskretionära förvaltningen låter oss aktivt ta beslut kring justeringar i portföljen och vi kan snabbt agera på marknadsförändringar utan att behöva ringa till kunden varje gång, något som är obligatoriskt vid ”vanlig” rådgivande förvaltning, säger Mats Planthaber.

– Vi tittar på kundernas placeringar dagligen och gör normalt veckovisa justeringar så att kunderna hela tiden ligger rätt positionerade. Vi agerar löpande, i upp- och nedgång. Som privat investerare är det lätt att bli hemmablind och hålla fast vid särskilda aktier av gammal vana. Vi har inga emotionella kopplingar till särskilda aktier eller fonder, utan gör strategiska allokeringar som vi ser har potential att bli gynnsamma på sikt, säger Mattias Åström.

Därför bör dina pengar förvaltas diskretionärt

Kapitalrådgivning är som en relation – dömd att misslyckas om det finns dolda agendor och bristande förtroende mellan de inblandade parterna. Det här har Peak Asset Management tagit fasta på. Boutique-firman som har diskretionär förvaltning som nisch lägger stort fokus på att vårda kundrelationerna. Och det märks nu.

– Trots det osäkra läget med inflation, energikris och krig i Europa får vi i princip inga samtal från oroliga kunder. Våra kunder litar på att vi levererar det vi har kommit överens om. Det är ett kvitto på att vi gör rätt och att våra kunder har förtroende för den långsiktiga planen som vi tillsammans tagit fram, säger Mats Planthaber, förvaltningschef på Peak Asset Management och fortsätter:

– Flera av oss på Peak har jobbat med det här i över 30 år, och under den tidsperioden har vi sett både kriser och bubblor. Vi vet att det alltid finns ljus i tunneln och att det ibland kan vara klokt att var försiktig när allt stigit under en lång period. Allt handlar om att använda verktygslådan på ett klokt sätt och arbeta metodiskt och långsiktigt.

Klassisk placeringsstrategi

Kapitalet, vanligtvis belopp på mellan tre och tio miljoner, placeras mestadels i svenska bolag som både är stabila och har framtiden för sig.

– Förr om åren lockade andra kapitalförvaltare kunder med komplicerade produkter för att sticka ut från mängden. De utlovade positiv avkastning oavsett hur börsen utvecklades. Problemet är att ingen har den kristallkulan. Peak står i stället fast vid klassisk kapitalförvaltning som har fungerat genom tidigare kriser. Nu lutar vi oss mot cirka 30svenska bolag, och när det kommer till den globala allokeringen handlar vi framför allt kostnadseffektiva ETF:er, säger Mats Planthaber.

Inga dolda avgifter

Peak Asset Management var tidiga, eller kanske till och med först, med provisionsfri rådgivning. Här appliceras en ”all-inclusive-fee”. I rådgivarens arvode ingår allt – förvaltning, courtage, depåsammanställningar, rådgivning kring bolagets och den privata ekonomin, pensioner, skatt och juridik samt löpande personliga uppföljningar även utanför kontorstider. Eventuell tredjepartsersättning från externa fondbolag går alltid tillbaka till kunden.

– Vi har alltså inga incitament att rekommendera vissa produkter framför andra, vilket är väldigt vanligt bland våra konkurrenter, säger Mattias Åström och tillägger:

– Alla vi som jobbar på Peak är partners i någon utsträckning, så vi är ytterst måna om kundens upplevelse. Dessutom förvaltar vi våra egna pengar på samma sätt som våra kunders kapital, så vi har själva samma starka intresse att leverera enligt plan. Investeraren som kommer in i den diskretionära världen hos oss kommer att märka att vi tar ansvar hela vägen. Så tveka inte att skriva in dina kontaktuppgifter ovan. Vi kontaktar dig inom 12 timmar. Låt oss ta en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa just dig, avslutar Mattias Åström, VD på Peak Asset Management AB.

Till formuläret

Vill du veta mer om diskretionär förvaltning?

Fyll i dina uppgifter