Kapitalförvaltare baserad i Stockholm & Malmö

Om Peak

Vi är en partnerägd organisation med tio anställda vid kontoret på Strandvägen i Stockholm och Lilla torg i Malmö. Vi erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Peak Asset Management

Det här är Peak, vår mission och vision

Peak Asset Management grundades 2011 med en mission om att ge våra kunder ett rikare liv.

Genom att erbjuda våra kunder "riktig" kapitalförvaltning utan komplexa strukturerade produkter, utländska försäkringar etc. är vår vision att öka trovärdigheten för den finansiella marknaden och skapa trygghet hos våra kunder. Allt vi gör ska vara mätbart, transparent och enkelt att förstå. Därför förvaltar vi våra kunders kapital på samma sätt som vårt eget, genom enkla, kostnadseffektiva och likvida tillgångsslag efter beslut från fundamental och gedigen analys. 

Investeringsvalen är oändliga medan din tid är knapp.

Vi vet att det är en ny finansiell värld där ute, med helt nya förutsättningar för finansiella produkter. Å ena sidan leder digitaliseringen till mer internetbaserad värdepappershandel och transparent prissättning, å andra sidan ökar behovet av ett personligt utbud av tjänster med delad uppsida. Vi arbetar nära dig och är övertygade om att en av de viktigaste parametrarna är att låta din personliga situation styra vårt samarbete. 

Peak har valt att investera i vår framtid

Peak har valt att stötta vår framtid d.v.s. våra barn. Peak skänker pengar till både BRIS och Barncancerfonden. Tack vare dessa gåvor kan barn prata med kuratorer och slippa bära det tunga och svåra alldeles själv, BRIS stöttar även barnens rättigheter internationellt. Vi på Peak tycker även att orden barn och cancer inte hör ihop och har därför utöver BRIS valt att stötta Barncancerfondens arbeta i att hålla cancer borta från våra barn.

Peak i media

Publicerat material

Länkar till media

Omni ekonomi 
"Diskretionär förvaltning med familjär känsla"

Dagens Industri (öppnas i ny flik)
"Framgångsreceptet: relationsorienterad boutiquefirma"

Privata affärer
"I 10 år har de gett sina kunder ett rikare liv"

Börs och finans
"Peak Asset Management befinner sig i en expansiv fas"

Finanstid
"Boutique-rman som skapat fantastisk riskjusterad avkastning i 10 år"

Privata affärer (öppnas i ny flik)
"Kapitalförvaltaren: Så bör du tänka i oroliga börstider."

Vår historia

2009
Idén om någonting bättre

Komplexa finansiella instrument i kombination med ett ohejdat risktagande hade bara något år tidigare näst intill förintat världsekonomin. I efter- dyningarna av finanskrisen 2008 vaknade branschen upp till insikten att gamla sanningar som att risk och avkastning hänger ihop visst fortfarande gällde.

Tre branschkollegor i Stockholm samlas kring en idé om att det går att göra det här bättre. Det kom att dröja nästan 2 år innan det blev verklighet.

2011
Peak Asset Management grundas

Våren 2011 har idén vuxit till en plan. Grundarna tar farväl av sina dåvarande arbetsgivare och tar det första spadtaget för att från grunden starta en helt ny värdepappersrörelse. Den 1:a september samma år grundas Peak Asset Management.

Affärsidén är enkel - Kapitalförvaltning med rötterna i traditionella sanningar som att balans mellan tillgångslag, diversifierade portföljer och löpande aktivitet leder till goda resultat. 

Lägg till detta en enkel och helt transparent arvodesmodell och att kunderna har direktkontakt med förvaltarna så är grunden lagd för en resa som nu pågått i snart 10 år.

2012
Dörrarna öppnas upp på Hamngatan 15

Peak öppnar upp dörrarna till sitt nya kontor om 800m² på Hamngatan 15. Samtidigt lanseras nya sparformen investeringssparkonto (isk) januari 2012. Det blir enklare jämfört med föregångaren kapitalförsäkring. Ute i världsekonomin syns fortfarande effekterna av finanskrisen 2008 och tillväxtmarknaderna kämpar med fallande växtkraft. Bristen på investeringsalternativ tvingar fram risktagandet hos investerarna. Intresset för absolutavkastande strategier ökar. De amerikanska centralbankernas okonventionella penningpolitik, även benämnd QE (Quantative Easing) avslutas i december 2012 efter 4 år av kraftiga stimulanspaket.

2013
Bank & finans

Börsen fortsätter att stiga och närmar sig noteringarna vid 2007 innan finanskrisen bröt ut. Arbetslösheten är dock fortfarande hög och svensk export går trögt. En visselblåsare hos storbankerna varnar för att de bryter mot regelverket för penningtvätt i Baltikum och bankkrisen är ett faktum. Peak's kunder börjar nu efterfråga marknadsneutrala strategier vilket tas emot och tillhandahålls. Utvecklingen går mycket bra.

2014
Peak växer 

Peak växer, både i termer om förvaltad volym (AUM) och antal kunder. 1 miljard under förvaltning passeras och ISK har blivit ett vanligt förekommande konto att spara i. Ute i Europa pratas det om unionens existens och att Grekland, Irland, Portugal och Spanien har stora strukturella ekonomiska problem. Läget i Sverige ser dock bättre ut och flera ekonomiska indikatorer ser ut att peka år rätt håll. 

 

2015/16
Bästa marknadsneutrala strategi 2 år i rad

Peaks marknadsneutrala strategier är så pass framgångsrika att vi vinner "Nordic Hedge Awards" två år i rad (2015 & 2016). Samma börsår utvecklas svenska börsen +/-0% för 2015 och knappt +4% 2016. Oro kring bankerna i Baltikum och tillväxttakten i Asien får svenska börsen att sjunka -8,5% en enskild måndag i augusti. Fram till Augusti har Shanghai-börsen fallit drygt -40%.

2017
Optimistisk börs och europeiska kunder

Det är glada miner på den svenska börsen och BNP stiger kraftigt. Industri- och verkstadsbolagen driver kurserna och det är ett tecken på ökad produktion och export för Sverige. Samtidigt växer Peak så att det knakar och bolaget börjar anskaffa kunder utanför de Svenska gränserna. Med en fin historisk (riskjusterad) avkastning och personlig service blir det ringar och vattnet och många av kunderna blir ambassadörer och refererar bolag och vänner till Peak. Peak byter även lokal från Norrmalmstorg till Strandvägen.

2018
Flyttar till Strandvägen 7 och expanderar 

Peak byter lokal i årsskiftet och flyttar in på Strandvägen 7. Samtidigt expanderar Peak söderut och öppnar kontor på Lilla Torg 1 i Malmö. Efter åratal av ihållande räntesänkningar, stigande börser och därmed fallande efterfrågan av marknadsneutrala strategier utvecklar Peak nya förvaltningsmandat där diskretionär förvaltning står i centrum. USA och Kina börjar införa handelstullar och svenska börsen sjunker kraftigt på hösten och lämnar börsåret på minus. 

2019
Högre aktivitet och fler mandat 

Förvaltningsåret rivstartar och samtliga diskretionära förvaltningsmandat stiger kraftigt. I majoriteten av mandaten uppnås sharpkvoter över 1 och kunderna upplever en mycket hög aktivitet i förvaltningen. Peak's svenska aktiemandat stiger drygt +30% och den riskjusterade avkastningen överträffar förväntningarna.

 

 

2020
Ytterligare mandat och fler valmöjligheter  

Corona har svept över världen och lagt sig som en blöt filt över investerarnas framtidstro. Börserna reagerade starkt negativt på våren men återhämtade sig därefter till +/-0 sent på hösten. Peak fortsätter att växa och lanserar fler nya alternativ rörande diskretionära förvaltningsmandat. Valmöjligheterna ökar och kunderbjudandet är mycket brett. 

 

 

2021
Peak Invitational 2021  

En svag krona och en stark banksektor gynnar OMX30. Humöret på börsen är muntert och Stockhomsbörsen går mot det bästa börsåret sedan 2009. Riskaptiten är god och den riktiga uppgången sedan coronakraschen materialiseras under året. Hos Peak får kunderna mycket bra riskjusterad avkastning och på sensommaren spelas den första upplagen av "Peak Invitational" där drygt 60 spelare tävlar ute på Bro Hof Golf Course. Ett fantastiskt event där sponsorer och hålvärdar förgyller dagen. Tävlingen kommer att bli en uppskattad tradition bland både kunder och anställda.

 

2022
Utmanande börsår och ny lokal

Börsåret 2022 går till historieböckerna som en ovanligt negativt sådant. Med facit i hand blev det ett mer turbulent år än de flesta hade kunnat föreställa oss. Krig i Europa, hög inflation, kraftigt stigande räntor, noteringstorka, krasch på börsen och sämsta året sedan finanskrisen 2008. Peaks förvaltning står emot nedgångarna på ett utmärkt sätt t.ex. då svenska börsens index OMXSPI avslutade året på -25,15% höll Peaks Dynamisk allokering Sverige emot och stängde på -14,8%.

 

Varför Peak

Du är unik, vi är unika

Bild över en kaj i stockholm

Frigör din tid - Vi är alltid på plats

Alla kunder är unika, men tyvärr är de flesta finansiella rådgivare stöpta i samma form. Vi har förutsättningarna du inte hittar någon annanstans. Vi vet att du oftast är upptagen med något annat än just kapitalförvaltning. Därför tar vi möten där du är, oavsett om det är i en taxi på väg till flygplatsen eller över en frukost. Oavsett vad ditt ärende gäller så är vi ett samtal ifrån en lösning. Vi har inga öppettider; utan finns här när du behöver oss.

Följaktligen kan du fokusera din dyrbara tid på de för dig viktigaste prioriteringarna i livet.

Varför Peak

Logo symbol
Kontakta oss

Vänta inte! Vi vill gärna höra från dig!

Vill du bli kontaktad?