Vi jobbar inte som andra

Varför Peak

Att vi förvaltar din förmögenhet och presterar bra förvaltningsmässigt är en självklarhet. Men att vara kund hos Peak är så mycket mer än bara siffror som går upp eller ner. Hos oss är du ingen liten bricka i ett stort maskineri, som det kan kännas hos större aktörer. Att varje kund ska känna sig unik, respekterad och sedd av sin rådgivande partner ska kännas lika självklart.

Peakam symbol

Trygghet

Peak tar löpande förvaltningsbeslut och sköter din förvaltning diskretionärt utifrån rådande marknadsklimat. Förvaltningsrådet bevakar löpande samtliga portföljer och sammanträffar varje vecka för kritisk utvärdering. 

Peakam symbol

Förtroende

Vi arbetar i en förtroendebransch som bygger på långsiktiga relationer, lyhördhet och kontinuitet. Peaks ambition är att alltid finnas vid din sida. 

Peakam symbol

Stabilitet

Peak är ett partnerägt bolag. Det betyder att vi är långsiktiga och har ytterst låg personalomsättning. 

Så blir du kund

Det här får du som kund

Som kund hos Peak har du alltid en rådgivande partner till ditt förfogande, vare sig det är via fysiska möten eller digitalt kan du alltid förvänta dig uppföljning. Din rådgivande partner kommer att följa dig under hela din resa eftersom Peak endast består av långsiktiga delägare. Peak kommer finnas vid din sida i både upp och nedgångar, oavsett om de är av ekonomiska eller personliga slag.

Utöver din rådgivande partner har du dessutom ett kompetent förvaltarteam om fyra personer med mångårig erfarenhet. Mats Planthaber är ordförande i förvaltningsrådet och har en gedigen erfarenhet med över 30 år i branschen. Förvaltningsrådet är dedikerat och målmedvetet och arbetar dagligen med respektive portfölj.

Solnedgång över havet
Håller du med?

Vi ser på det såhär 

Det ska inte kännas svårt eller otydligt att förstå hur det har gått och vad saker och ting kostar. Peak var de facto en av de första (om inte den första) aktören med provisionsfri rådgivning och "all-inclusive-fee's". Att flera aktörer jobbar på liknande sätt idag visar bara på hur Peak var i framkant och delvis formade dagens praxis.

  • Transparens och tydlighet (inga dolda avgifter)
  • Inga intressekonflikter 
  • Proaktivitet 

Peak har tagit den diskretionära förvaltningsformen till nästa nivå genom "riktig" gedigen analys. Kunden behöver inte involveras i varje enskilt beslut. Peak genomför löpande strategisk- och taktisk tillgångsallokering, exponering och rebalansering.

  • Frigör tid för kunden
  • Upprätthåller rätt risk och förväntansbild
  • Förhindrar snedvriden portföljrisk 
Logo symbol