Kapitalförvaltning

Vårt erbjudande

Vi erbjuder rådgivning och skräddarsydda förvaltningslösningar. Se vår prislista.

Förmögengetsförvaltning

Förklaring av förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltning

Peak Asset Management är en partnerägd boutique-firma där bolagets ägare medinvesterar tillsammans med kunderna på lika villkor. Genom våra nätverk kopplas du ihop med attraktiva och exklusiva investeringsmöjligheter. Med pengar kommer nya frågor som du måste ta ställning till. Hur vill jag att min förmögenhet ska växa, vad vill jag ha den till och hur stor risk vill jag ta? Peak grundades på principen om att alltid sätta kundernas intressen främst genom genuin rådgivning och ett gränslöst erbjudande. Det faktum att vi är en aktör fristående från banker och finansiella institut ger oss ett unikt marknadsövertag, där det enda vi beaktar är våra kunders bästa.

Personlig, egen kontakt

För oss är en god relation fundamentalt. Att vi förvaltar din förmögenhet är vårt jobb, att vi dessutom strävar efter att ha ytterligare lager av personlighet och service ser vi som lika självklart. Därför ska våra kunder känna trygghet, värme och tillgänglighet samt ha möjlighet till kontakt med oss alla dagar i veckan.

Team som jobbar tillsammans

Hos Peak har du inte endast en rådgivande partner till ditt förfogande. Skulle du ha frågor som sträcker sig utanför den enskildas kompetensområde har du hela Peaks samlade kompetens och dess nätverk till ditt förfogande.

Månadsbrev

Digitalt arkiv 

Maj 2023

April 2023

Vi jobbar annorlunda

Så fungerar det i branschen

Vanligtvis tar rådgivande bolag ut avgifter i olika led genom t.ex. courtage, depåavgift, insättnings-/uttagsavgift, underliggande (fond)avgift, kickback, rådgivningsavgift, valuta-/transaktionsavgift plus eventuell fast avgift. Alla dessa avgifter gör det svårt för kunden att faktiskt veta hur mycket saker och ting kostar, oftast förklaras dessa avgifter och benämns som "dolda". Vi har valt att tänka annorlunda med en "one fee" - som täcker allt (och dessutom ge tillbaka samtliga kick-backs till kund).

 • Hanterar intressekonflikter och motverkar rekommendation av fonder med hög kick back
 • Sätter oss "i samma båt" som kunden och strävar efter ökad avkastning
 • Underlättar kundens översikten av totalkostnaden 
 • Ökar tryggheten, transparensen och trovärdigheten

Varför Peak

Peaks avgifter

Prislista

Priset inkluderar i förekommande fall mervärdesskatt.

Grundarvode
 • Rådgivningsarvode 0,95% - 2,50% per år
 • Tredjepartsersättningar Tillfaller kunden
 • Fast arvode 0 kr
 • Minimiarvode 0 kr
VP-flytt/Insättningar/Uttag
 • Flytt till annat institut 0 kr
 • Flytt från annat institut 0 kr
 • Insättningsavgift 0 kr
 • Uttagsavgift 0 kr
Courtage
 • Nordiska aktier
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
 • Utländska aktier
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
 • Fonder
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
Betalningar
 • Expressbetalning till svenskt konto 0 kr
 • Betalning till utländskt konto 0 kr
 • Expressbetalning till utländskt konto 0 kr
Diskretionär portföljförvaltning
 • Förvaltningsarvode 0 %
 • Prestationsbaserat arvode 20 %
 • Obligationer
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
 • Övriga värdepapper
 • Courtage 0 %
 • Minimicourtage 0 kr
Övrigt
 • Fysiskt depåbesked 0 kr
 • Fysiska värdepappersnotor 0 kr
 • Engagemangsbesked 0 kr
 • Autogiro 0 kr
Valutaväxling
 • Växlingsavgift 0 %
 • Minimiväxlingsavgift 0 kr
Grundarvode
 • Rådgivningsarvode
 • Tredjepartsersättningar
 • Fast arvode
 • Minimiarvode
Upp till 1 mkr
 • 2,50% per år
 • Återbetalas
 • 0 kr
 • 0 kr
1 - 5 mkr
 • 2,25% per år
 • Återbetalas
 • 0 kr
 • 0 kr
5 - 10 mkr
 • 1,95% per år
 • Återbetalas
 • 0 kr
 • 0 kr
Över 10 mkr
 • Enl. offert
 • Återbetalas
 • Enl. offert
 • Enl. offert
Logo symbol
Kontakta oss

Vänta inte! Vi vill gärna höra från dig!

Vill du bli kontaktad?